dnes je 5.12.2021

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z) - § 2 - Kvalifikačné predpoklady

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.2 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z) - § 2 - Kvalifikačné predpoklady

Ing. Jarmila Belešová

§ 2

Kvalifikačné predpoklady


(1) O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad, ak nie je ďalej ustanovené inak.


Ustanovuje sa, že uchádzať sa o prijatie do pracovného pomeru k zamestnávateľovi, pri ktorom sa vykonávajú práce vo verejnom záujme, sa môže len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený na výkon práce, ktorú bude pre zamestnávateľa vykonávať, ak zákon neustanovuje výnimku z tejto podmienky. Zamestnávateľ nemôže uzatvoriť pracovný pomer s osobou, ktorá nespĺňa ustanovený kvalifikačný predpoklad na prácu, ktorú bude pre zamestnávateľa

Najčítanejšie články
viac článkov