dnes je 31.5.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 7b - Tarifný plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí

18.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.7.2 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 7b - Tarifný plat pri výkone práce vo verejnom záujme v zahraničí

Mgr.Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 7b je vypustený


§7b zákona, ktorý do 31. 12. 2018 ustanovoval určenie tarifného platu zamestnancovi, ktorý vykonáva podľa pracovnej zmluvy prácu vo verejnom záujme s miestom výkonu práce v zahraničí je od 1. januára 2019 vypustené.


Do 31. 12. 2018 zamestnancovi, ktorý vykonával podľa pracovnej zmluvy prácu vo verejnom záujme s miestom výkonu práce v zahraničí, patril tarifný plat v sume platovej tarify ustanovenej pre platovú triedu a platový stupeň, do ktorej bol zaradený podľa príslušnej stupnice platových taríf pri výkone práce

Najčítanejšie články
viac článkov