Obsah

 

OBJEDNÁVKA

Objednajte si predplatné na 12 mesiacov za cenu 20,5 eur mesačne. 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
Najbližšia daňová povinnosť
15.7.2020 - odvody

Ďalšie povinnosti pre tento deň...
Platné od 18.9.2019
Jednodňové refinančné operácie 0,25 %
Hlavné refinančné operácie 0,00 %
Jednodňové sterilizačné operácie -0,50 %
viac
B
Cestovné náhrady
Stravné v SR

5 - 12 hodín

5,10 €

12 - 18 hodín

7,60 €

nad 18 hodín

11,60 €

 

ostatné

 

 

Praktické informácie - Adresár úradov
Generálna prokuratúra SR
Štúrova 2, 812 85 Bratislava
Tel.: 02/20837505
Www: http://www.genpro.gov.sk
E-mail: GPSR@genpro.gov.sk
Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26
Tel.: 02/50114911
Www: http://www.nku.gov.sk
E-mail: info@nku.gov.sk
Protimonopolný úrad SR
Drieňová 24, 826 03 Bratislava
Tel.: 02/48297111
Fax: 02/43333572
Www: http://www.antimon.gov.sk
E-mail: pmusr@antimon.gov.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Chlumeckého 2, 820 12 Bratislava 212
Tel.: 02/20816002
Fax: 02/43428130
Www: http://www.skgeodesy.sk
E-mail: sekretariat@skgeodesy.sk
Úrad jadrového dozoru SR
Bajkalská 27, 820 07 Bratislava
Tel.: 02/58221111
Fax: 02/58221166
Www: http://www.ujd.gov.sk
E-mail: info@ujd.gov.sk
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12, 820 07 Bratislava
Tel.: 02/32313214
Fax: 02/32313234
Www: http://www.dataprotection.gov.sk
E-mail: info@pdp.gov.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava 15
Tel.: 02/52496847
Www: http://www.unms.sk
E-mail: unms@normoff.gov.sk
Úrad pre verejné obstarávanie SR
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 820 04 Bratislava 24
Tel.: 02/50264127
Fax: 02/52966162
Www: http://www.uvo.gov.sk
E-mail: info@uvo.gov.sk
Úrad priemyselného vlastníctva SR
Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica 4
Tel.: 048/4300131
Fax: 048/4132563
Www: http://www.indprop.gov.sk
E-mail: infocentrum@indprop.gov.sk
Úrad vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Tel.: 02/57295111
Fax: 02/52497595
Www: http://www.vlada.gov.sk
E-mail: info@vlada.gov.sk
Slovenská informačná služba
Vajnorská 39, 831 04 Bratislava 3
Tel.: 02/44259021
Fax: 02/44259207
Www: http://www.sis.gov.sk
E-mail: info@sis.gov.sk
Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4
Tel.: 02/60294 492
Fax: 02/65429592
Www: http://www.smu.sk
E-mail: stalnikova@smu.gov.sk
Slovenský ústav technickej normalizácie
Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4
Tel.: 02/60294 452, 02/60294 111
Fax: 02 / 6541 188
Www: http://www.sutn.sk
E-mail: info@sutn.gov.sk
Správa štátnych hmotných rezerv
Pražská 29, 812 63 Bratislava
Tel.: 02/57278290
Fax: 02/52496143
Www: http://www.reserves.gov.sk
E-mail: info@reserves.gov.sk
Štatistický úrad SR
Miletičova 3, 824 67 Bratislava
Tel.: 02/55561350
Fax: 02/55561350
Www: http://portal.statistics.sk
E-mail: info@statistics.sk
Verejný ochranca práv
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
Tel.: 02/48287239
Fax: 02/48287203
E-mail: sekretariat@vop.gov.sk

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: