dnes je 28.1.2022

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 5 - Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.5 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 5 - Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried

Ing. Jarmila Belešová

§ 5

Platové triedy a zaraďovanie zamestnancov do platových tried


(1) Zamestnávateľ zaradí zamestnanca do platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej záťaže a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa druhu práce dohodnutého v pracovnej zmluve, a podľa splnenia kvalifikačných predpokladov, ktoré sú potrebné na jej vykonávanie.


Ustanovuje sa spôsob zaraďovania zamestnancov do platových tried. Aj do 1. januára 2019 je podstatou zaradenia zamestnanca do platovej triedy určenie najnáročnejšej

Najčítanejšie články
viac článkov