dnes je 28.1.2022

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 6 - Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.6 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 6 - Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

Ing. Jarmila Belešová

§ 6

Platové stupne a zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov


(1) Zamestnávateľ určí dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradí do jedného z 14 platových stupňov. To neplatí pre zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g) a pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca.


Do 31. decembra 2018 bola ustanovená povinnosť zamestnávateľa určiť dĺžku započítanej praxe zamestnanca a v závislosti od nej ho zaradiť do jedného z 12 platových stupňov tej platovej triedy, do ktorej je zaradený. Od 1. januára

Najčítanejšie články
viac článkov