dnes je 31.5.2023

Input:

Vzory platových dekrétov od 1.1.2021

21.4.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.4.1 Vzory platových dekrétov od 1.1.2021

Ing. Jarmila Belešová


Stiahnuť dokument

Vzor č. 1 Oznámenie je pre OZ

Vážená pani

Mgr. Kvetoslava Krásna

Gymnázium

Tu

Hlavička zamestnávateľa

Osobné číslo

Číslo: Vybavuje/linka: Miesto/dátum:

09 83/2020 Mgr. Šťastný Michalovce, 30.12.2020

Vec

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), nariadenia vlády SR č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, v znení nariadenia vlády SR č. 338/2019 Z.z. (ďalej len „nariadenie vlády“)

Najčítanejšie články
viac článkov