dnes je 31.5.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 10 - Osobný príplatok

9.3.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.10 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 10 - Osobný príplatok

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 10

Osobný príplatok(1) Zamestnancovi na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností možno priznať osobný príplatok až do sumy zodpovedajúcej ustanovenému limitu; to sa nevzťahuje na zamestnanca zamestnávateľa uvedeného v § 1 ods. 1 písm. g). Osobný príplatok sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor.Ustanovujú sa podmienky poskytnutia osobného príplatku ako nenárokovej zložky platu, teda na jeho priznanie zamestnanec nemá právny nárok. Po jeho priznaní zamestnávateľom sa stáva nárokovou zložkou platu

Najčítanejšie články
viac článkov