dnes je 31.5.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 16 - Príplatok za prácu v noci

11.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.16 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 16 - Príplatok za prácu v noci

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 16

Príplatok za prácu v noci


Zamestnancovi patrí za hodinu práce v noci príplatok v sume 25 % hodinovej sadzby funkčného platu, najmenej však príplatok rovnajúci sa sume ustanovenej podľa § 123 ods. 1 ZP.


Predmetné ustanovenie reguluje podmienky odmeňovania práce, ktorá je zo strany zamestnanca vykonávaná v noci. Čo sa pokladá za prácu v noci je definované v ustanovení § 98 ZP.

Ustanovuje sa výška príplatku za prácu v noci, ako hodinového príplatku, ktorá sa poskytuje za každú hodinu práce vykonávanej v noci. Podľa Zákonníka práce nočná práca je práca vykonávaná od 22.hod. do 6.00 hod. Tento príplatok

Najčítanejšie články
viac článkov