dnes je 31.5.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z) - § 2 - Kvalifikačné predpoklady

13.11.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.2 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z) - § 2 - Kvalifikačné predpoklady

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 2

Kvalifikačné predpoklady(1) O výkon práce vo verejnom záujme sa môže uchádzať fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad, ak nie je ďalej ustanovené inak.Každá fyzická osoba, ktorá má v záujme sa stať zamestnancom vykonávajúcim práce vo verejnom záujme, disponuje povinnosťou splniť zakotvene zákonné predpoklady. Ustanovuje sa, že uchádzať sa o prijatie do pracovného pomeru k zamestnávateľovi, pri ktorom sa vykonávajú práce vo verejnom záujme, sa môže len fyzická osoba, ktorá spĺňa kvalifikačný predpoklad ustanovený na výkon práce, ktorú bude pre zamestnávateľa vykonávať, ak zákon neustanovuje

Najčítanejšie články
viac článkov