dnes je 31.5.2023

Input:

Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 5a - Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried

18.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1.1.5.1 Komentár k zákonu o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (553/2003 Z. z.) - § 5a - Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried

Mgr.Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 5a

Pracovné triedy a zaraďovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov do pracovných tried


(1) Zamestnávateľ zaradí pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do pracovnej triedy jeden alebo pracovnej triedy dva. Pracovná trieda vyjadruje stupeň náročnosti vykonávanej pracovnej činnosti pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v príslušnom druhu školy alebo školského zariadenia, v zariadení sociálnych služieb, v zariadení

Najčítanejšie články
viac článkov