dnes je 2.2.2023

Neprístupný dokument, nutné prihlásenie
Input:

34/2002 Z.z., Zákon o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v znení účinnom k 1.10.2020

  • informácie k predpisu
34/2002 Z.z.
ZÁKON
z 18. decembra 2001
o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
445/2008 Z.z.
1.1. 2009
mení 5 novelizačných bodov
478/2009 Z.z.
1.1. 2010
mení a dopĺňa § 28 a § 29
352/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení 4 novelizačné body
463/2013 Z.z.
1. 1. 2014
mení a dopĺňa § 34, ô 42a a poznámku pod čiarou
272/2015 Z.z.
1. 11. 2015
mení § 11 a poznámku pod čiarou
91/2016 Z.z.
1. 7. 2016
dopĺňa § 11 a § 18
125/2016 Z.z.
1. 7. 2016
mení § 8 a poznámku pod čiarou
279/2017 Z.z.
1. 1. 2018
mení § 30 a poznámku pod čiarou
52/2018 Z.z.
1. 11. 2018
mení a dopĺňa 7 novelizačných bodov
112/2018 Z.z.
1. 5. 2018
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
177/2018 Z.z.
1. 9. 2018
mení § 6
177/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa §6, § 19 a poznámku pod čiarou
346/2018 Z.z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa 13 novelizačných bodov
390/2019 Z.z.
1. 10. 2020
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje postavenie a právne pomery nadácií a vytváranie nadačných fondov.
§ 2
Nadácia
(1) Nadácia je
Prístup k tomuto dokumentu majú len predplatitelia.

Ako funguje predplatné?

  • Prístup získate ihneď po uhradení faktúry. 
  • Ak nie ste u nás registrovaní, registráciu Vám založíme
    automaticky priamo pri objednávke.
  • Ako predplatiteľ sa môžete do produktu kedykoľvek 
    a odkiaľkoľvek prihlásiť.
  • Viac o produkte zistíte na tejto stránke.
Najčítanejšie články
viac článkov